Vol 12, No 01 (2018)

Wacana Publik, Juni 2018

DOI: https://doi.org/10.37295/wp.v12i01

Table of Contents

Nyono Rohadi, Sudarman Mersa
Norma Mugi Lestari, Agus Budiharto
Meri Susanti, Wahyu Widodo
Rd Erni Fitriani, Bambang Utoyo, Nur Effendi
Reza Handika, Yulianto Yulianto, Suripto Suripto
Ngadiman Ngadiman
Dodi Asyadi, Tri Widodo, Sigit Setioko